Par mums

Tīmekļa vietnes kontakti.lv lietošanas noteikumi

 • SIA „TeleMedia” uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē www.kontakti.lv un visās citās tīmekļa vietnēs, kas ir SIA „TeleMedia” īpašumā un/vai kuru domēna vārdu lietošanas tiesības ir reģistrētas uz SIA „TeleMedia” vārda; turpmāk šo noteikumu tekstā visas šīs vietnes tiks apzīmētas ar kontakti.lv
 • kontakti.lv sniegtie informatīvie pamatpakalpojumi ir bezmaksas, bet kontakti.lv sniegtie tehniskie, specifiskie vai cita veida pakalpojumi, kā arī kontakti.lv partneru piedāvātie pakalpojumi, kas tiek izplatīti vai sniegti, izmantojot kontakti.lv tīmekļa vietni, var tikt sniegti par maksu.
 • kontakti.lv lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto kontakti.lv sniegtos pakalpojumus, apmeklē kontakti.lv un/vai publisko (iesūta vai ievieto) saturu. 

Autortiesības

 • kontakti.lv publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura kontakti.lv publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez kontakti.lv rakstiskas atļaujas. 

Materiālu publiskošana

 • kontakti.lv pakalpojumu lietotājs atbild par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais un/vai ievietotais) saturs kontakti.lv (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli, komentāri, video vai kāds cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā saukts – materiāli, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā.
 • Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai ievietošanas kontakti.lv rezultātā.
 • kontakti.lv ir aizliegts publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem normatīvajos aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:

1.  materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
2.  materiālus, kura aizskar personas godu un cieņu, ir pretēja labiem tikumiem;
3.  materiālus, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.

 • Kontakti.lv, konstatējot šādas informācijas izvietošanu, ir tiesības šos materiālus nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šo materiālu publiskotāja lietotāja kontu un/vai liegt piekļuvi kontakti.lv.
 • Lietotājs saglabā autortiesības un jebkuras citas tiesības, kuras attiecībā uz materiāliem (kurus iesniedz, izvieto vai publisko kontakti.lv pakalpojumu izmantošanas gaitā) lietotājam pieder. Publiskojot, iesniedzot, izvietojot materiālus kontakti.lv tīmekļa vietnē, un akceptējot šos kontakti.lv lietošanas noteikumus lietotājs vienlaicīgi izsniedz kontakti.lv (SIA „TeleMedia”) neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj kontakti.lv atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt, padarīt pieejamus jebkurus materiālus, kurus lietotājs publiskojis kontakti.lv.
 • lietotājs piekrīt, ka kontakti.lv, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai savus lietotājus nodrošinātu ar pakalpojumiem, ir tiesīga pārsūtīt un izplatīt materiālus pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrītat, ka šī licence dod kontakti.lv šādas tiesības.
 • Lietotājs apliecina un garantē, ka lietotajam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu augstāk minēto licenci.
 • kontakti.lv nav atbildīga par kontakti.lv lietotāju publiskotajiem materiāliem un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā radītajam sekām.
 • kontakti.lv nav atbildīga par tehniska rakstura problēmām kontakti.lv, lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. kontakti.lv neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem saistībā ar kontakti.lv pakalpojumiem vai cita lietotāja publiskotajiem materiāliem tīmekļa vietnē.
 • lietotajam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu kontakti.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret kontakti.lv saistībā ar tīmekļa vietnes lietotāju puses.
 • kontakti.lv ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, dzēst jebkuru informāciju.
 • izmantojot kontakti.lv sistēmas, lietotājs apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Autortiesību likuma prasības kā arī SIA „TeleMedia” sistēmu izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar SIA „TeleMedia”. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Pieeja pakalpojumiem paredzēta kontakti.lv autorizētam lietotājam. Informācijai ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Informācijas avoti: LR Uzņēmumu reģistrs, SIA „TeleMedia” datu bāze, Lursoft datu bāzes internetā, Valsts zemes dienests, SIA Latvijas vēstnesis. Katalogā ievietotās preču zīmes, logo un citi grafiskie attēli ir attiecīgo kompāniju īpašums. SIA „TeleMedia” nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti saņemto pakalpojumu.


Citi noteikumi

 • Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši katram pakalpojuma lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir izveido lietotāja kontu tīmekļa vietnē.
 • Kontakti.lv ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas kontakti.lv.
 • Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.
 • Ja lietotājs vēlas izmantot kontakti.lv esošos materiālus, tas sazinās ar kontakti.lv pārstāvjiem, rakstot uz e-pasta adresi info@kontakti.lv.

Nosūti SMS

code
Nosūtīt